Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://www.catalog.update.microsoft.com/Home.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy