Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy