Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://vifm.info/cheatsheets.shtml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập