Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://vietteltelecom.vn/viettel4g#checkreg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy