Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy