Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://twitter.com/#!/wilshipley/status/94552114424061952

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy