Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://translate.google.com/?hl=vi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy