Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://testflight.apple.com/join/5tEPyIU2

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập