Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy