Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://wcid.wholesecurity.com/spoof/SampleSpoofPages/BankOfAmericaSampleSpoofs/http^^^www.bankofamerica.com.update-account-aol.com^Index.html.HTM

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy