Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sophos.com/security/analyses/viruses-and-spyware/trojkillaven.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập