Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/Windows-10-Upgrade-Assistant.shtml#download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập