Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.softpedia.com/get/System/Boot-Manager-Disk/cd2usb.shtml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập