Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.sevenforums.com/backup-restore/89828-system-restore-doesnt-work-2.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy