Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.samsung.com/us/support/smart-home/smartthings

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy