Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.nirsoft.net/utils/computer_turned_on_times.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy