Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/application.asp?device=Blackberry

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy