Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.mobikin.com/downloads/mobikin-android-assistant.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập