Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ntcmds_o.mspx?mfr=true

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập