Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=22&p=1&SrcDisplayLang=en&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=&u=%2fdownloads%2fdetails.aspx%3fFamilyID%3d8a5af9d7-08a7-41ba-8844-76bb94228957%26DisplayLang%3den

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập