Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=535BEF85-3096-45F8-AA43-60F1F58B3C40&displaylang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy