Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0c1b4c96-57ae-499e-b89b-215b7bb4d8e9&DisplayLang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy