Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=22243

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy