Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.makeuseof.com/tag/how-to-reinstall-windows-without-losing-your-data

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy