Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.makeuseof.com/tag/how-to-prepare-yourself-for-system-restore-from-scratch/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy