Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.java.com/en/download/manual.jsp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy