Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/gg/up/DisableTortoiseSVN.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập