Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.hirensbootcd.org/files/grub4dos.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập