Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.google.com/support/voice/bin/answer.py?hl=en&answer=117493

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập