Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.gilisoft.in/download/gs/file-lock-professional.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập