Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.ezthemes.com/dlafp.php?acsleigh.zip+themexp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy