Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/virus+spyware+malware+trojan/anti+virus/11782_microsoft-security-essentials-32-bit.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập