Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/system/other/47749_os-x-mountain-lion.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy