Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/security+firewall+tools/7200_personal-software-inspector.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập