Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/more+software+tools/5635_registry-easy.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy