Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/internet+email+tools/downloaders/8895_free_download_manager_2_5_build_758.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập