Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/developer+tools+ide/editor+ide/5271_notepad.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy