Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.cgsecurity.org/cmospwd-4.8.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy