Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.bresink.com/osx/TinkerTool.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập