Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.apple.com/macosx/features/ichat.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy