Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.Bkav.com.vn/Tool/CheckWanCry.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy