Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://vnist.vn/wp-content/uploads/2017/05/VNISTscanner.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy