Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://translate.google.com/toolkit/list?hl=en#translations/active

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập