Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://tomatousb.org/doc:build-types

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy