Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://sourceforge.net/projects/stamp-addin

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy