Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://show.zoho.com/login.do

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy