Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blackmal@mm.removal.tool.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy