Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=977380&kbln=en-us

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập