Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://static.wiidatabase.de/JSTypeHax-Payload.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy