Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://pcworld.com/downloads/file_download.asp?fid=4168&fileidx=1

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập